Materiały do druku wielkoformatowego powinny być przygotowane w formacie jpg lub tiff, względnie pdf.

Plik wektorowy pdf - czcionki pozamieniane na krzywe, kolorystyka cmyk, bez spadów, chyba że praca na folię samoprzylepną, wtedy spady po 1-2 cm, wszystkie grafiki w kolorystyce cmyk i rozdzielczości 150dpi.

Pliki rastrowe - jpg, tiff, rozdzielczość 150dpi, kolorystyka cmyk, bez spadów, chyba że praca na folię samoprzylepną, wtedy spady po 1-2 cm

Inne szczegóły:
- kolor czarny powinien być zadany jako składowa kolorów c50 y50 m50 k100 (szczególnie na większych aplach)
- preferujemy pliki jpg, gdyż nie ma większej różnicy w wydrukach wielkoformatowych z plików tiff i jpg, a róznic w objętości pliku jest kolosalna (wyjątkiem jest praca o powierzchni mniejszej niż 0,6-0,8m2 lub bardzo drobna czcionka na projekcie)
- wszystkie czcionki zawsze powinny być zamienione na krzywe (dotyczy plików pdf)
- przy roll-upach wysokość powinna być powiększona o 2 cm (czyli standardowa wysokość zadana w pliku powinna wynosić 202cm)
- przy siatkach i banerach proszę wziąść pod uwagę oczkowanie i nie umieszczac ważnych elementów, tekstów tuż przy samej krawędzi pracy. Takie rzeczy powinny być odsunięte o minimum 5 cm.
- przy projektowaniu większych powierzchni należy zastosować mniejsze rozdzielczości (np powyżej 10 m2 - 120dpi, 96dpi, powyżej 20-30m2 - 72dpi.
- w druku wielkoformatowym nie stosujemy kolorów specjalnych!