Materiały do druku cyfrowego powinny być przygotowane w formacie cdr, eps, pdf lub tiff. Formaty cdr, eps, pdf to formaty wektorowe, dzięki którym jakość materiałów jest lepsza niż drukowanych z plików rastrowych tiff (dotyczy to szczególnie czcionek).

Pliki wektorowe - czcionki pozamieniane na krzywe, kolorystyka cmyk, spady po 2mm, wszystkie grafiki w kolorystyce cmyk i rozdzielczości 300dpi.

Pliki rastrowe - tiff, rozdzielczość 300dpi, kolorystyka cmyk, spady 2mm.

Inne szczegóły:
- wszystkie teksty, ważne zdjęcia, grafiki, powinny być odsunięte od krawędzi cięcia (format netto po odjęciu spadów) przynajmniej o 3mm
- przy projekcie ulotki A4 łamanej na 3 częsci do formatu dl należy zadać rozmiar dokumentu netto 295x210mm (czyli ze spadami 301x216mm), przy czym listek który wchodzi do wewnątrz ulotki po złamaniu powinien mieć szerokość 97mm (dwa pozostałe po 99mm)
- wszystkie czcionki zawsze powinny być zamienione na krzywe
- jesli w wizytówkach jest jednolite tło (np kolor czerwony lub biały na całej powierzchni) lub żadne elementy grafiki nie dochodzą do krawędzi, wizytówki nie powinny mieć spadów. W przeciwnym razie spady powinny wynosić po 2mm
- druk cyfrowy wykonujemy na formacie 450x320mm (SRA3). Wszelkie wydruki powinny mieścić się w formacie netto 440x310mm

Formaty szeregu A, B i C
Symbol formatu Wymiar arkusza
4A0 1682x2378 mm
2A0 1189x1682 mm
A0 841x1189 mm
A1 594x841 mm
A2 420x594 mm
A3 297x420 mm
A4 210x297 mm
A5 148x210 mm
A6 105x148 mm
A7 74x105 mm
A8 52x74 mm
A9 37x52 mm
A10 26x37 mm
   
B0 1000x1414 mm
B1 707x1000 mm
B2 500x707 mm
B3 353x500 mm
B4 250x353 mm
B5 176x250 mm
B6 125x176 mm
B7 88x125 mm
B8 62x88 mm
B9 44x62 mm
B10 31x44 mm
   
C0 917x1297 mm
C1 648x917 mm
C2 458x648 mm
C3 324x458 mm
C4 229x324 mm
C5 162x229 mm
C6 114x162 mm
C7 81x114 mm
C8 57x81 mm
C9 40x57 mm
C10 28x40 mm
 
Polska Norma PN-64/P-50018 "Produkty przemysłu papierniczego"